FINLANDS STENOGRAFFÖRBUND
- för stenografin

Finlands Stenografförbund 132 år

Finlands Stenografförbund grundades år 1872. År 2002 firade det sitt 130-årsjubileum.

Förbundet hade 250 medlemmar i slutet av år 2003 samt medlemsföreningen Föreningen Gabelsberger med 12 medlemmar.

Förbundets målsättning är att utveckla och sprida stenografin samt främja stenografers intressen.

För att nå sitt mål ger förbundet bland annat ut tidningen Pikakirjoituslehti samt anordnar stenografitävlingar och möten.

Föreningens styrelse
 
    Telefon e-mail
Ordförande Niklas Varisto +358 45 6333 345 niklas.varisto@saunalahti.fi
Vice ordförande Jari Niittuinperä +358 9 622 1587 jari.niittuinpera@gmail.com
Säkreterare Irma Huotinen +358 400 506 503 irma.huotinen@f-secure.com
Kassör Keijo Kuusisto
+358 40 743 1090 keijo.kuusisto@nokia.com
Andra medlemmar Eila Ollila +358 50 373 0328 eilasisko.ollila@kolumbus.fi
  Erja Vasara +358 9 854 1635 Erja.Vasara@gmail.com
Vice medlemmar Tiina Leino +358 9 333 843 tiina.leino@outokumpu.com


Internationella aktiviteter

Förbundet har varit med i organisationen för producenter av information, Intersteno, sedan 1963.

Förbundets adress

Finlands Stenografförbund
c/o Eila Ollila
Haltiavägen 8 O 117
FIN-01600 Vanda