FINLANDS STENOGRAFFÖRBUND
- för stenografin

Finlands Stenografförbund 132 år

Finlands Stenografförbund grundades år 1872. År 2002 firade det sitt 130-årsjubileum.

Förbundet hade 250 medlemmar i slutet av år 2003 samt medlemsföreningen Föreningen Gabelsberger med 12 medlemmar.

Förbundets målsättning är att utveckla och sprida stenografin samt främja stenografers intressen.

För att nå sitt mål ger förbundet bland annat ut tidningen Pikakirjoituslehti samt anordnar stenografitävlingar och möten.

Föreningens styrelse
 
    Addres Telefon e-mail
Ordförande Niklas Varisto Runebergsgatan 8 C 18
00100 Helsinki
+358 45 6333 345 niklas.varisto@saunalahti.fi
Vice ordförande Jari Niittuinperä Knysgränd 11 F 12
00850 Helsingfors
+358 9 622 1587 jari.niittuinpera@profitsoftware.com
Säkreterare Irma Huotinen Karsillantie 38 
01820 Klaukkala
+358 400 506 503 irma.huotinen@nokia.com
Kassör Keijo Kuusisto
Stenbergsgränden 1 A 10
01620 Vanda
+358 40 743 1090 keijo.kuusisto@nsn.com
Andra medlemmar Eila Ollila Haltiavägen 8 O 117 
01600 Vanda
+358 50 373 0328 eilasisko.ollila@kolumbus.fi
  Erja Vasara Övre loppet 6 B 
02920 Esbo
+358 9 854 1635 Erja.Vasara@yara.com
Vice medlemmar Tiina Leino Brandpörstvägen 17 B 12 
00930 Helsingfors
+358 9 333 843 tiina.leino@outokumpu.com


Internationella aktiviteter

Förbundet har varit med i organisationen för producenter av information, Intersteno, sedan 1963.

Förbundets adress

Finlands Stenografförbund
c/o Eila Ollila
Haltiavägen 8 O 117
FIN-01600 Vanda