PIKAKIRJOITUSLEHTI

År 2004 utkom Pikakirjoituslehtis 114 årgång. Upplagan var 215 st år 2003.

I tidningen behandlas systemfrågor samt aktuella stenografiska ämnen, både utländska och inhemska.

Tidningen är avsedd också för sådana som studerar stenografi eller fördjupar sina kunskaper i ämnet. Den innehåller läsövningar med olika förkortningsgrad, hastighetsövningar främst på finska men även på andra språk. I varje nummer finns en övning på engelska och en på svenska, och dessutom en på ett språk som växlar från ett nummer till nästa.

Pikakirjoituslehti tar upp flera andra frågor som gäller stenografer och deras arbetsmiljö. Produktionen av information är i ständig förändring. Sålunda innehåller tidningen ofta artiklar om detta, till exempel om datorer som kan uppfatta tal, om sekreterarens förändrade arbetsuppgifter och om translation av stenografi i realtid.

Tidningens artiklar är på finska, men Föreningen Gabelsberger har möjlighet att i viss utsträckning publicera också svenskspråkiga artiklar i Pikakirjoituslehti.
 


Pikakirjoituslehtis vinjett har varit densamma alltsedan det första numret.

PRENUMERERA PÅ PIKAKIRJOITUSLEHTI

Du kan beställa tidningen per telefon eller skriftligt eller per e-post av Erja Vasara eller av förbundets sekreterare Irma Huotinen.

PIKAKIRJOITUSLEHTIS REDAKTION
 
Ansvarig  redaktör Niklas Varisto Runebergsgatan 8 C 18
00100 Helsingfors
+358 45 6333 345 niklas.varisto@saunalahti.fi
Redaktion Jari Niittuinperä Sinebrychoffsgatan 17 A 20
00120 Helsigfors
+358 9 622 1587 jari.niittuinpera@profitsoftware.com
  Irma Huotinen Karsillantie 38 
01820 Klaukkala
+358 400 506 503 irma.huotinen@nokia.com
Ritare Pertti Siitonen   +358 9 432 2111