STUDIER I STENOGRAFI
 
Ifall du är intresserad av att lära dig stenografi, tag kontakt med ordf. Niklas Varisto eller viceordf. Olof Meinander (Styrelse).