LITTERATUR
 

 
AUGUST FABRITIUS: Lärobok i stenografi enligt Gabelsbergers system 
- omarbetad av Runar Meinander 
1968, Föreningen Gabelsberger. Sjunde upplagan. 
 
ERIK ELFNER: Lärobok i Melins stenografi  
1974, Melinska Stenografförbundet.