FÖRENINGEN GABELSBERGER RF

Historik

Föreningen Gabelsberger är en stenografiförening som verkar för att främja svenskspråkig stenografi i Finland. Föreningen verkar i Helsingfors, men medlemmar från andra delar av landet är också välkomna.

Föreningen grundades 1924 och är en medlemsförening i Suomen Pikakirjoittajayhdistys. Medlemsantalet är för närvarande 18.

Föreningen Gabelsbergers namn härstammar från tysken Franz Xaver Gabelsberger, som kan kallas den moderna stenografins fader. Han skapade det första vitt spridda kursiva stenografiska systemet år 1834. Dessförinnan användes i huvudsak geometriska system, dvs. skriften skrevs inte i samma bekväma lutning som vår vanliga skrift, utan bestod av raka streck och cirklar i räta vinklar.

Trots namnet behöver man inte använda Gabelsbergers stenografi för att vara medlem i föreningen - även om de flesta medlemmarna gör det. Föreningen främjar användning av stenografi oberoende av system. Bland medlemmarna finns även användare av Melins system samt Fabritius' finlandssvenska system.

Man behöver inte kunna stenografi för att bli medlem. Det räcker med att man vill verka för svenskspråkig stenografi i Finland. Stenografer behövs och används fortfarande i olika sammanhang, t.ex. Nordiska rådet och Riksdagen.

Medlemmar i Föreningen Gabelsberger har på senare år aktivt deltagit deltagit i Interstenos kongresser och VM-tävlingarna i stenografi, som anordnas i samband med kongresserna. Sedan 1975 har föreningen alltid haft minst en deltagare i tävlingarna, fram till 1987 Olof Meinander och därefter Niklas Varisto. Marita Rosengren har deltagit som funktionär 1987.

Föreningens styrelse
 
    Adress Telefon e-mail
Ordförande Niklas Varisto Runebergsgatan 8 C 18
00100 Helsinki
+358 45 6333 345 niklas.varisto@saunalahti.fi
Viceordförande Olof Meinander Rånäs 
02580 Sjundeå 
+358 9 298 6219  
Sekreterare Arnold Kuningas  Munksnäsallén 19 A
00330 Helsingfors
+358 9 485 363  
Lärare Marita Rosengren  Rånäs 
02580 Sjundeå
+358 9 298 6167  
Kassör Karl-Erik Schalin      

Stadgar

See Föreningens stadgar

Föreningens adress

Niklas Varisto
Tenalavägen 4 A
00280 Helsingfors

Telefon, see ovan Föreningens styrelse.