YHDISTYKSEN JOHTAMINEN ON TYÖTÄ, MUTTA MIELUISAA TYÖTÄ

- Jari Niittuinperä (Pikakirjoituslehti 2/1999)

Yhdistyksen, kuten kaikkien organisaatioiden, ollakseen elävä täytyy muuttua. Muutosta ei tule pelätä, vaan sitä tulee kannustaa. Ilman muutosta organisaatio kuihtuu.

Muutoksen ytimenä ovat ihmiset ja heidän halunsa muuttua. Muutos ei ole itsetarkoitus, mutta henkilöille, jotka haluavat organisaation muuttuvan, tulee antaa tilaa sille.

Vuosien varrella on joskus tuntunut, että yhdistys on henkilöitynyt persoonaani. Pidin tätä kehitystä vaarallisena, koska se voi olla muutoksen ja kehityksen jarruna.

Toimin 11 vuotta tauotta pikakirjoittajayhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi tätä ennen olin 9 vuotta yhdistyksen sihteeri, eli olin yhteensä 20 vuotta vaikuttamassa keskeisesti yhdistyksen toimintaan.

Olen vuosien aikana ottanut tavoitteekseni edistää yhteisen harrastuksemme, pikakirjoituksen, asemaa sekä meillä että kansainvälisesti. Olen myös yrittänyt tuoda esille yhdistyksen jäseniä kiinnostavia asioita. Muut voivat arvioida, olenko siinä onnistunut.

Koko ajan olen myös yrittänyt luoda pohjaa sille, että yhdistystä voivat kehittää myös muut henkilöt. Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri kantavat viime kädessä vastuun, että yhdistys toimii jäsentensä parhaaksi, sen lehti ilmestyy, sillä on toimintaa. Uskon, että vastuuta kierrättämällä henkilöillä on yhä enemmän motivaatiota panostaa yhdistykseen.

Tänä keväänä oli oiva tilaisuus toteuttaa jo pitkään suunnittelemani puheenjohtajavaihdos. Olin jo liki vuoden tehnyt varsinaisessa työssäni eräässä tietotekniikkayrityksessä ylitöitä iltaisin ja viikonloppuisin, ja tiedossa oli, etteivät työt nopeasti vähene.

Ehdotuksestani uusi puheenjohtaja Niklas Varisto oli jo jonkin aikaa toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana, ja oli helppoa antaa hänelle lisävastuuta yhdistyksen puheenjohtajana.

Itse toki vielä jatkan yhdistyksessä, ainakin toistaiseksi varapuheenjohtajana, lehden vastaavana toimittajana ja kansainvälisissä asioissa, joten työsarkaa toki vielä riittää.

Toivotan uudelle valitulle puheenjohtajalle mitä parhainta menestystä työssään yhdistyksemme parhaaksi.