WIENIN KESKUSKOMITEA

- Jari Niittuinperä (Pikakirjoituslehti 4/2000)

Interstenon keskuskomitea on ylin päättävä elin kongressien välillä. Vuonna 1999 kokous pidettiin syyskuussa Wienissä. Kokous oli tärkeä, koska monia sääntökohtia tarkistettiin kokouksessa. Toisaalta kokous monine käänteineen oli sekava, joten raportti kokouksesta tulee vasta nyt virallisen pöytäkirjan ilmestyttyä.

Vuoden 2000 keskuskomitea pidettiin Palermossa Sisiliassa. Yhdistyksellä ei ollut edustusta jälkimmäisessä kokouksessa, joten siitä tullaan raportoimaan vain viralliset päätökset. Joka tapauksessa kokouksen pääasiallisena tehtävänä oli keskustella järjestön kehittämisestä.
 

INTERSTENON VUODEN 2001 KONGRESSI HANNOVERISSA

Interstenon seuraava kongressi pidetään 28.7. - 3.8.2000 Hannoverin kongressikeskuksessa. Kongressin aikana järjestetään pika- ja konekirjoituskilpailut sekä pidetään kolme erityisistuntoa yleisteemana globalisaatio ja multimedia - mahdollisuudet ja uhat, vaikutukset toimistotyöhön, erityisesti sihteerin ammattiin. Lisäksi parlamenttipikakirjoittajilla on oma kokouksensa maapäivillä.

Kongressin valmisteluja voi seurata Internet-osoitteesta www.intersteno.de.
 

Cees van Beurden vastasi usean kongressin ajan istuntojen järjestämisestä. Wienissä vastuu siirtyi italialaiselle Gian Paolo Trivulziolle. Henkilökohtaisesti katson, että molemmat ovat positiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvia henkilöitä, joten uskon valinnan olleen onnistunut. Itse asiassa olin jo aikaisemmin puhunut sen puolesta, että Trivulziosta tehtäisiin seuraava järjestön pääsihteeri.

Kongressi oli tarkoitus pitää jo vuonna 2000, mutta Hannoverin maailmannäyttelyn takia kongressi olisi tullut erittäin kalliiksi ja sen pitoajankohtaa päätettiin siirtää vuodella.

Kongressit ja kilpailut pikakirjoituskilpailuja lukuun ottamatta pidetään kongressikeskuksessa. Pikakirjoituskilpailut pidetään läheisellä koululla.

Hannoverin tavoiteena on kasvattaa osallistujien lukumäärää ja houkutella erityisesti nuoria osallistujia kokoukseen. Tämän takia kokouksen maksut ovat alhaisemmat kuin aikaisemmin.

Nuorilla samoin kuin sihteereillä on oma kokouksensa kongressin aikana. Lisäksi järjestetään vanhojen kirjoitus- ja laskukoneiden näyttely.

Kongressin suojelijana on Saksan liittokansleri

Hannoverin kongressista tullee varsin suuri. Erityisesti nuorten saamiseksi kongressiin on panostettu. Järjestäjät ovat hankkineet edullisia majoituksia, ja kilpailumaksut verrattuna aikaisempaan on pystytty vähintään puolittamaan. Saksan nuorisojärjestöjen tapaaminen ja kansallinen kilpailu on samaan aikaan Hannoverissa.
 

PIKAKIRJOITUSKILPAILUT

Lausannessa pikakirjoituskilpailujen juryn presidenttinä toimi den Holder. Hän ilmoitti lopettavansa jo heti ensimmäisen kauden jälkeen, ja kokous valitsikin yksimielisesti seuraavaksi jury-presidentiksi sveitsiläisen Gabrielle Fasnachtin.

Pikakirjoituskilpailut määriteltiin konekirjoituskilpailujen säännöissä julkisiksi. Toisaalta juryn presidentti määrää, missä laajuudessa lehdistö ja yleisö voivat saapua seuraamaan kilpailuja.

Nousevan nopeuden kilpailut

Italian kieli on pitkää, ja italialaiset ovat pitkään valittaneet, että heidän tekstinsä ovat pidempiä kuin muiden. Toisaalta itse kilpailujen ideahan lähtee siitä, että kieliä, jotka ovat pidempiä, pystytään myös lyhentämään tekstiä enemmän.
 

Italialaiset ehdottivat jälleen taulukkojen muuttamista siten, että sarakkeet 0, I, VI ja VII poistetaan eli että taulukkoa kavennetaan. Kokous lopulta päätyi siihen, että poistetaan sarakkeet 0 ja I. Tämä tiukentaa myös ruotsin kielellä kilpailemista, koska ruotsin kielen teksti on ollut sarakkeessa 0.

Monikielikilpailut

Ongelmaksi viimeisissä pikakirjoituskilpailuissa on osoittautunut, että pikakirjoituskilpailut vievät huomattavasti järjestelykoneiston resursseja. Erityisesti tähän on ollut syynä monikielikilpailut, joissa on kirjoitettu runsaasti eri kieliä, eikä Suomi ole aivan syytön tähän. Kirjoittihan Niklas Varisto Lausannessa ennätykselliset 11 kieltä.

Kokouksen aikana tehtiin useita ehdotuksia monikielikilpailujen uudistamiseksi. Itse olen tehnyt ehdotuksia kilpailujen rajaamiseksi yhteen tai kahteen päivään. Ehdotin, että sanelut tehtäisiin yhdellä kertaa ja puhtaaksi kirjoittamiseen varattaisiin rajattu aika. Näin kirjoittajien tehtävänä olisi keskittyä parhaiten hallitsemiinsa kieliin. Tarkoituksena oli näin myös parantaa suoritusten laatua.

Kilpailuja uudistamaan nimettiin kokouksen aikana työryhmä, johon kuuluivat lisäkseni juryn presidentti, pääsihteeri sekä saksan, tsekin ja slovakian edustajat. Työryhmässä ei mielestäni onnistuttu ratkaisemaan perusongelmaa, eli miten kilpailut rajattaisiin kahteen päivään. Sen sijaan suoritusten laatua yritetään korottaa nostamalla aloitusnopeutta 140 tavuun minuutissa, nousun ollessa 10 tavua minuutissa. Tämä karsinnee monta kilpailijaa, mitä sinällään en pidä hyvänä. Toisaalta laatu kyllä tälläkin tavalla paranee. Korostin, että tärkeämpää olisi ollut parantaa huippusuoritusten laatua ja pitää ovi avoinna myös enemmän harrastusluonteiselle kirjoittamiselle.

Vastuu tekstien tuottamisesta siirtyi pääsääntöisesti kilpailijan maaryhmälle. Jos nimittäin jotakin kieltä eivät kirjoita kuin yhden maan kilpailijat, maaryhmän pitää toimittaa sekä teksti että sanelija uhalla, että kilpailija ei saa kilpailla mainitussa kielessä.
 

Koekilpailu referaatin tekemisestä

Hollannin valtuuskunta ehdotti koekilpailua, jossa tehtäisiin referaatti sanellusta tekstistä. Tekstin nopeus vaihtelisi 120 tavusta minuutissa 210 tavuun minuutissa ja olisi käytännössä liikekirje.

Esitin, että nopeuden tulisi olla huomattavasti suurempi ja että referaatti tulisi tehdä esimerkiksi kokouksesta. Perusteluni oli, että käytännössä 100 tavua minuutissa on nopeus, jonka pystyy esimerkiksi nopea konekirjoittaja kirjoittamaan. Lisäksi esitin rajoitusta referaatin pituudelle.

Kilpailun arviointi tullee olemaan vaikeaa, ja esitys jäikin hollantilaisten jatkokehitettäväksi.
 

KONEKIRJOITUSKILPAILUT

Konekirjoituskilpailuihin tehtiin monia pieniä muutoksia, mutta muutokset eivät juuri vaikuttaneet kilpailujen luonteeseen.
 

ITÄVALTALAISTA VIERAANVARAISUUTTA

Itävaltalaiset olivat järjestäneet kokouksen oheen mielenkiintoisen ohjelman. Tutustuimme mm. sokeain koulun yhteydessä olevaan sokeiden konepikakirjoituskoneiden näyttelyn. Yllätys oli, kuinka paljon erilaisia koneita on vuosien aikana ollut käytössä.

Lisäksi osanottajilla oli mahdollisuus vierailla professori Wilhelm Zornin pikakirjoitusmuseossa, jossa oli mahdollisuus tutustua hänen panostukseensa pikakirjoituksen edistämiseksi.

Turistille Wien on helppo ja mielenkiintoinen kohde. Merkittävimmät nähtävyydet ovat helposti julkisilla kulkuvälineillä saavutettavissa, ja näkemisestä ei ole puute: mm. Belvederen ja Schönbrunnin linnat, Espanjalainen ratsastuskoulu ja lukuisat museot. Illan voi viettää hyvän ruuan, wieniläismusiikin, oopperan tai jatsin parissa tai vaikkapa nauttia perinteistä Heurigen-iltaa läheisillä kukkuloilla.