KAIJA TORMAS IN MEMORIAM

- Jari Niittuinperä (Pikakirjoituslehti 1/1999)

Vuoden 1998 alussa poistui joukostamme yksi Pikakirjoituslehden pitkäaikaisimmista avustajista.

Helmikuussa pitämässään kokouksessaan Pikakirjoittajayhdistyksen johtokunta päätyi, 125-vuotisjuhlan johdosta, myöntämään yhden yhdistyksen kolmesta ansiomerkistä fil. kand Kaija Tormakselle. Kun seuraavana päivänä asianomaisille ilmoitettiin heille myönnetyistä ansiomerkeistä, Kaija Tormas ilmoitti, ettei hän todennäköisesti ole enää vastaanottamassa ansiomerkkiään vakavan, juuri todetun sairauden takia. Hänen ennustuksensa valitettavasti toteutui, odotettua nopeammin. Hän menehtyi viikon kuluttua siitä, kun oli saanut ilmoituksen hänelle myönnetystä ansiomerkistä, pari päivää ennen kuin johtokunta oli menossa luovuttamaan ansiomerkkiin liittyvää merkkiä ja kunniakirjaa.

Kaija Tormas oli Pikakirjoituslehden säännöllinen ja tunnollinen avustaja. Kun muita lehden juttuja sai odottaa pitkään ja lehden piirtäjät saivat juuri ennen lehden ilmestymistä tehdä pyöreitä päiviä, saapuivat Tormaksen tekstit aina hyvissä ajoin etukäteen. Tormaksen merkitystä kielisovitteiden kehittäjänä ei voi väheksyä. Lehden lyhenneharjoitusten kautta hän muokkasi kirjoittamistapoja. Lisäksi hän yhdessä Timo Valkosen kanssa laati englannin kielen sovitteen kirjan muotoon.

Kaija Tormas on myös opettanut pikakirjoitusta. Vuosina 1969 - 1970 hän opetti pikakirjoitusta kauppakorkeakoulussa.

Vuonna 1955 Kaija Tormas teki tutkimuksen, jonka aiheena oli "Pikakirjoittajina menestyneiden luontumuksista". Tutkimuksen mukaan mm. älykkyysosamäärä korreloi voimakkaasti menestymiseen pikakirjoituksessa. Lisäksi menestymiseen on ollut merkitsevä vaikutus kielellisillä tekijöillä, havainnon nopeudella, visualisoimiskyvyllä, näkömuistilla ja oppimisnopeudella. Toisaalta motorisilla testeillä ei ollut testissä merkittävää painoarvoa. Lisäksi todettiin pikakirjoittajien olevan ulospäinsuuntautuneita ja tahdonvoimaisia. Tämän pikakirjoittajat mielihyvin allekirjoittavat.

Kaija Tormaksessa yhdistys on menettänyt suuren pikakirjoituksen ystävän ja Pikakirjoituslehti uskollisen ja aina luotettavan avustajan.