INTERSTENO
 

Intersteno, Kansainvälinen Informaation Tuottajien Liitto (International Federation of Information Processing), sääntöjensä 2 artiklan mukaisesti pyrkii yhdistämään kaikki pika- ja konekirjoittajat ympäri maailman. Yhdistyksen aikaisempi nimi oli Kansainvälinen pika- ja konekirjoittajien Liitto. Nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa vuonna 1995 Amsterdamissa, ja nimenmuutos heijastaa liiton toimialan laajenemista yleisesti informaation tuottamiseen.

Sääntöjensä 3 artiklan mukaisesti järjestön kotipaikka on Bonn.

Kongressit

Intersteno pitää sääntöjensä 13 artiklan mukaisesti säännöllisesti, kahden vuoden välein, kongresseja.

Kongressin aikana alan ammattilaisilla ja harrastajilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja keskustella heitä kiinnostavista yhteisistä kysymyksistä. Hyvän pohjan tälle antavat monipuoliset ja kiinnostavat kongressiesitelmät, jotka valottavat alan uusinta kehitystä.

Seuraava kongressi pidetään Cagliarissä Italiassa vuonna 2019.

Linkit edellisiin kongresseihin löytyvät Interstenon sivuilta: Intersteno.org

Tieteellinen komitea

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tieteellinen komitea, joka sääntöjen 17 artiklan mukaan koostuu koordinaattorissta ja kahdesta jäsenestä, tutkii järjestön toimialueen tieteellistä ja teknoloista kehitystä. Tämä työ on pohjana kulttuuri- ja tiedeohjelmille sekä kongressien luennoille.

Kilpailut

Sääntöjen 19 artiklan mukaisesti järjestö järjestetä kansainvälisiä alan kilpailuja, joista useimmat kulkevat MM-kilpailujen nimikkeellä. 

Tällä hetkellä järjestetään seuraavia kilpailuja:

Pikakirjoituskilpailut

Ks. pikakirjoituskilpailujen englanninkieliset sännöt

1) Sarja A: mestariluokka
2) Sarja B: harrastajaluokka
3) Sarja C: aloittelijoiden luokka
4) monikielikilpailu

A-, B- ja C-sarjoissa kirjoitetaan äidinkielellä nousevalla nopeudella. Paremmuutta arvioitaessa ratkaisevat ensisijaisesti hyväksytysti käännetyt minuutit ja toissijaisesti tehdyt virhepisteet.

Monikielikilpailussa paremmuuden ratkaisee ensisijaisesti kirjoitettujen kielten lukumäärä.

A-, B- ja C-sarjoissa maailmanmestaruudet annetaan erikseen käsi- ja konepikakirjoittajille.

5) Nopean kääntämisen kilpailu

Nopean kääntämisen kilpailussa kilpailutulokseen vaikuttavat sekä itse kirjoitus- että sen kääntämisnopeus. Kilpailu on tarkoitettu erityisesti konepikakirjoittajille, joilla on mahdollisuus kääntää pikakirjoite automaattisesti, joskin käsipikakirjoittajat voivat siihen ottaa osaa. Myös Stenomaskin käyttö on sallittu.

6) Kirjeenvaihto- ja pöytäkirjan tekokilpalilu

Kilpailuun liittyy kaksi suoritusta, toinen kolmen minuutin sanelun vastaanottaminen ja toinen yhteenvetopöytäkirjan tekeminen kokouksesta, jossa puhenopeus kasvaa.

Konekirjoitus- ja tekstinkäsittelykilpailut

Ks. konekirjoituskilpailujen englanninkieliset säännöt

7) Konekirjoituskilpailussa kilpaillaan kirjoittamisnopeudessa. Kilpailussa voi käyttää mekaanista tai sähkökirjoituskonetta sekä PC:tä.

Tekstinkäsittelyssä järjestetään kaksi kilpailua:

8) Virheiden korjauskilpailussa PC:llä kilpaillaan kyvyssä korjata pohjatekstissä olevia korjauksia mahdollisimman tehokkaasti koneen tekstinkäsittelyominaisuuksia hyödyntäen.

9) Ammattimaisen tekstinkäsittelyn kilpailussa käytetään tekstinkäsittelyohjelmien kehittyneimpiä ominaisuuksia. Kilpailussa taitetaan mm. esitteitä, laaditaan lomakkeita ja lähetetään kohdejoukolle kirjeitä.

10) Maailmanlaajuinen näppäimistönkäyttökilpailu Internetissä on kohdistettu kouluille ja näiden oppilaille. Jokainen koulu järjestää kilpailun erikseen.

Juryn presidenttinä toimii Mr. Mauro Panzera Sveitsistä.

Yhdistetty kilpailu

Lisäksi kongressin yhteydessä nimetään erikseen sovittujen sääntöjen mukaisesti pika- ja konekirjoituksen yhdistetyn kilpailun paras kilpailija yhdistetyn kilpailun maailmanmestariksi.

Ks. konekirjoituskilpailujen englanninkieliset säännöt

Suomen osallistuminen kilpailuihin

Suomi on ollut mukana pikakirjoituskilpailuissa vuodesta 1961 ja konekirjoituskilpailuissa yhteensä seitsemän kertaa eri vuosina, ks.  "Interstenon kongressit ja Suomen osallistuminen kilpailuihin". Suomella on useita hyviä sijoituksia kilpailuissa, ja viimeksi vuonna 2003 Roomassa Suomen Niklas Varisto oli monikielikilpailun maailmanmestari 11 kielellä.

Kongressi-istunnot

Kongressien yhteydessä järjestetään myös luentosarjoja, joissa on mahdollisuus tutustua alan uusimpaan kehitykseen.

Informaation tuottaminen on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkkinä tästä kongressi-istunnoissa on käsitelty mm. puheen tunnistamista ja Internetiä. Myös sihteerin työ ja siihen liittyvät työkalut ovat jatkuvan muutoksen alla. Mihin maailma on menossa? Tätä valotetaan kongressien luennoissa. Vuonna 1998 Suomen Jari Niittuinperä piti esitelmän aiheesta Internet Law. Kongressien luentoja on nähtävissä myös kongressien Internet-sivuilta.

Yleiskokous

Järjestön ylin päättävä elin on yleiskokous. Yleiskokous kokoontuu pääsääntöisesti sääntöjen 7 - 11 artiklan mukaisesti kongressien yhteydessä.

Parlamenttien pöytäkirjajaos

Järjestö voi toimia myös jaoksina. Esimerkkinä tästä on parlamenttien pöytäkirjajaos (Intersteno Parliament Reporters' Section)

IPRS:n tarkoituksena on tehdä selvityksiä parlamentteja yhteisesti kiinnostavista asioista kuten pöytäkirjan teosta, painatuksesta, henkilöiden kouluttamisesta ym. Toimintatapoina ovat paitsi kokoukset Interstenon kongressien yhteydessä, myös muut kontaktit sekä IPRS:n omat kokoukset.

Vaikka Intersteno on ollut mm. pikakirjoittajien kansainvälinen järjestö, IPRS:n toimiala käsittää kaikki pöytäkirjapalvelut taltiointitekniikasta riippumatta.

Ks. IPRS:n englanninkieliset säännöt.

Hallintoneuvosto

Yleiskokousten välillä järjestön päättävä elin on hallintoneuvosto. Sääntöjen 11 - 13 artiklan mukaisesti se valmistelee yleiskokousta, päättää kilpailusäännöistä ja vastaa kongressien käytännön järjestelyistä.

Suomesta hallintoneuvoston jäseninä ovat olleet

Unto Räty:          1963 - 1993 ja
Jari Niittuinperä:  1993 -> 

Vuonna 1995 Amsterdamissa Unto Rädylle myönnettiin Interstenon kunniajäsenen arvo tunnustuksena ansiokkaasta työstään Interstenon hyväksi.

Pääsihteeri

Järjestön pääsihteerinä toimii tällä hetkellä Danny Devriendt Belgiasta.

Jäsenet

Interstenon jäsenyydestä määrätään sääntöjen 4 - 5 artiklassa.

Tällä hetkellä jäsenmaista on 22, joista 17 on Euroopasta.

Interstenon säännöt

Ks. epävirallinen käännös Articles of INTERSTENO.